Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành trường quốc tế song ngữ hàng đầu tại Việt Nam với danh tiếng trên toàn thế giới về sự xuất sắc trong giảng dạy và học tập.

Sứ mệnh

UTS kiến tạo môi trường học tập an toàn, tận tâm và sáng tạo, truyền cảm hứng cho tất cả học sinh phát triển tài năng và nhân cách để các em trở thành những người học tập trọn đời hoàn thiện và những nhà lãnh đạo nhân ái góp phần thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.