Chân dung học sinh

Người Tự học

Người Tự học

Học sinh nuôi dưỡng sự tò mò, rèn luyện các kỹ năng học tập trọn đời để tự tìm tòi và nghiên cứu có định hướng. Học sinh nhiệt tình học hỏi và duy trì sự yêu thích đối với việc học trong một cộng đồng tin tưởng vào tư duy phát triển và năng lực bản thân.

Người Tư duy

Người Tư duy

Học sinh khám phá và tiếp thu, phân tích và vận dụng kiến thức tích hợp từ nhiều lĩnh vực. Học sinh sử dụng các kỹ năng tư duy phản biện để tìm kiếm và đánh giá các quan điểm, cũng như kiểm soát và cân bằng các khía cạnh của cuộc sống về mặt thể chất, trí tuệ và cảm xúc.

Người Sáng tạo

Người Sáng tạo

Học sinh tích cực sáng tạo thông tin và tri thức, sử dụng tư duy đổi mới để giải quyết và ứng phó với thế giới nhiều bất định bằng những lập luận và đánh giá tốt. Học sinh chế tạo ra các sản phẩm, giải pháp, ý tưởng độc đáo và đột phá. Học sinh kiên trì đối mặt với những thách thức và sự thay đổi.

Người Thấu hiểu

Người Thấu hiểu

Học sinh ghi nhận, cố gắng thấu hiểu và tran trọng sự khác biệt và sự phụ thuộc lẫn nhau với con người và thế giới xung quanh. Học sinh hợp tác để cùng nhau phát triển và phấn đấu vì mục tiêu chung. Học sinh thể hiện sự đồng cảm, lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và lòng biết ơn.

Người Tạo ý nghĩa

Người Tạo ý nghĩa

Học sinh khám phá ý nghĩa thực sự và mục đích lâu dài của việc học cho bản thân và cho người khác. Học sinh hành động với sự chính trực, lạc quan và tôn trọng phẩm giá của người khác. Học sinh quan tâm và kết nối với các vấn đề, ý tưởng mang ý nghĩa địa phương, quốc gia và toàn cầu. Học sinh sống có trách nhiệm và hướng đến việc phục vụ cộng đồng, tạo ra tác động tích cực, truyền cảm hứng đến cuộc sống của người khác và thế giới xung quanh.