6 giá trị cốt lõi của UTS

Chính trực

Chính trực

Học sinh UTS biết giữ chữ tín, luôn đề cao sự thật, nói không với các hành vi dối trá, sai trái trong xã hội.

Tôn trọng

Tôn trọng

Học sinh UTS tôn trọng bản thân cũng như những cá nhân và nền văn hóa khác song song giữ gìn bản sắc dân tộc.

Bản lĩnh

Bản lĩnh

Học sinh UTS mạnh dạn đương đầu với thử thách, thể hiện quan điểm với vốn kiến thức, kỹ năng vững chắc.

Cống hiến

Cống hiến

Học sinh UTS vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để giúp ích cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội.

Học tập suốt đời

Học tập suốt đời

Học sinh UTS không ngừng khám phá, học hỏi kiến thức từ môi trường xung quanh và áp dụng vào thực tiễn đời sống.

Sáng tạo

Sáng tạo

Học sinh UTS có tinh thần đổi mới, sáng tạo, biết phát triển và vận dụng những ý tưởng mới.